Digital,  Social a video produkce

Význam eventů i digitálu je obrovský. To je důvod, proč se snažíme přinést co nejvíce obsahu, z každé události do online.

V dnešní době se pro značky realizuje mnoho natáčení, video production a pokud je to možné, zaměřujeme se na to, aby každé natáčení bylo také eventem. Offline svět je místem, kde jsou skutečné emoce vidět, můžeme se jich dotknout a cítit je. A to je také nejlepší místo, kde je točit.

Díky natáčení od online workshopů, pozvánek na workshopy, přes samotné brand videa pro online, jsme vyvinuli silný produkční tým tak , abychom dosáhli co nejlepšího výsledku nákladově efektivním způsobem.

příklady

Extroverts logo