top of page
Search

Všechno je jinak?

Mění se tváře, díky barevným rouškám a jejich různým kreativním úpravám, …

Mění se svět, díky omezení cestování a výfukových plynů se naše planeta zotavuje, …

Epidemie koronaviru mění hodně věcí a to v dost krátkém časovém období.

Jaké změny nastaly v event marketingu? Jak se k aktuální situaci staví zástupci oboru u nás a jak v ostatních zemích? Budeme pořádat obchodní a tiskové konference, vánoční večírky nebo festivaly už jenom online? Potkáme se ještě tento rok?

Dá se říct, že eventový obor byl zasažen jako jeden z prvních. Během pár dní došlo ke zrušení až 90% akcí. U těch, které byly posunuté na později, pak docházelo k postupnému rušení během dalšího týdne. Nyní si nikdo není jistý, jestli se vůbec do konce roku nějaká akce uskuteční.

Online schůzky v rámci České Eventové Asociace již nejsou úplně optimistické. Po spočítání ušlých zisků, propadů aktivit, storen, zrušených akcí a propuštěných zaměstnanců - viz. průzkum: https://c-e-a.cz/files/files_aktuality/file_1585054730.pdf, je občas těžké věřit, že se vše zase brzy rozběhne.

Česká eventová asociace je mladá organizace, dnes složená z 26 subjektů. Byla založená s cílem zvyšovat úroveň eventového marketingu, vzdělávat a propojovat podnikatelské subjekty ke sdílení zkušeností a inspirace. A hlavně proto, aby tento obor institucionálně zastřešila - tedy mohla být slyšet a dovolávat se vládních subvencí. Definovat konkrétní požadavky a zaujmout jasný postoj, není vzhledem k velikosti a síle asociace, navíc mezi ostatními “zkušenějšími” obory, jak např. Asociace hotelů a restaurací nebo Asociace cestovních kanceláří, vůbec jednoduché.

Realita navíc teď ukazuje, že nejen tím, že eventový obor není zařazený pod konkrétní instituce, není tím pádem vnímán jako vyloženě poškozený vládními omezeními a navíc bude tím posledním, kde dojde k uvolnění aktuálních omezení. A podle statistik ČEA dosahuje celková škoda v odvětví 1 miliardu Kč (k 20. 3. 2020).

A jak je to v zahraničí?


Francie


Ve Francii má obdoba eventové asociace více členů - a také je v poslední době hodně vidět. Její prezident, pan Bertrand Biard, se osobně schází s představiteli vlády, je zván do televizních a diskuzních pořadů - a dá se říct, že mu to dost funguje.

Asociace “LÉVÉNEMENT” vznikla sice až v roce 2016, ale zato spojením již 3 existujících subjektů (Asociace agentur eventové komunikace, Asociace consultingových agentur pro komunikaci a Raffutu - klubu pro produkční agentury). V aktuální době zastřešuje asociace 80% trhu, který představuje 335 000 pracovních míst (agentury, cateringové firmy, dodavatelé techniky, lokace, …). Pořádané eventy generují každý rok 32 miliard EUR napříč celou Francií.

Ztráty v oboru uvádějí nyní více než 16 miliard EUR.

Asociaci se však povedlo díky intenzivní práci a daleko větším možnostem eventový obor a jeho problémy zviditelnit.LÉVÉNEMENT vydával od začátku krize jedno prohlášení za druhým:

  • zdůraznili fakt, že si značky v období krize nemohou dovolit nekomunikovat se svými zákazníky. Naopak kontakt se zákazníky je velmi důležitý pro zmírnění dopadů krize a hlavně pro plynulejší rozjezd po jejím skončení.

  • Velmi důrazně požadovali vládní opatření - a to hlavně podporu malých firem (do 250ti zaměstnanců) a úplně malých firem (do 10 ti zaměstnanců) - z hlediska státních subvencí, daňových úlev a řešení “pojištění” firem

  • Nabádají k “solidaritě” mezi klienty a jejich dodavateli, mezi obchodními partnery

  • Nazývají to mobilizací - “Na POTOM je třeba pracovat již teď.”

Vláda jim nakonec slíbila:

  • odložení daňových a sociálních lhůt a prominutí daní dotčeným správám

  • půjčky bez nutnosti garance, hotovostní kredit, posunutí termínů splatností

A jak se chovají francouzské eventové agentury? Neopouštějí loď. Spíše naopak. Snaží se pomoci si navzájem, vydávají manifesty solidarity - např. “Gesta v karanténě na záchranu ekonomiky”:

  • Zaplatit všechny účty

  • Zaplatit je včas

  • Dostát závazků

… a hledají možnosti jak přesunout eventy do online světa.

Z jejich výroků a chování je cítit poměrně optimismus. Neopouštějí svůj obor, naopak, snaží se ho zachránit a připravit se na konec všech omezení, aby mohli pro své klienty hned po uvolnění situace fungovat a nabízet nejlepší služby a know how. Naopak ale od svých klientů žádají loajalitu a podporu - hlavně ve formě 3 pilířů - zachovat si rozpočet na event marketing, zachovat “věrnost” svým stávajícím dodavatelům a partnerům, nezatěžovat je dalšími výběrovými řízeními a přistupovat zodpovědně k včasnému uhrazení všech závazků.

Existenci svého oboru totiž považují za umožnění navázání vztahů mezi veřejným sektorem, institucemi, značkami a jejich zákazníky. Věří, že svou prací sbližují lidi, umožňují setkání napříč kulturami, zapojují různé subjekty. Proto chtějí zůstat “na živu” a s novým elánem obnovit tyto vazby po krizi.

Velká Británie

Britské agentury měli jedno štěstí, a to, že rušení akcí od klientů přišlo později než u nás, ale také bylo hodně eventové a projektové práce přeneseno směrem k zabezpečení občanů proti COVID -19. Agentury pomáhali stavět stany, připravovali a připravují odběrná místa a spolupracují s vládou. Nepokryje to výši ztrát z rušení akcí na 100%, ale pomůže přežít nejhorší.

Kongresové lokace, např. ExCel London spolupracuje s vládou hned od začátku epidemie a své prostory upravil pro instalaci 500 lůžek s plicními ventilátory a možností rozšířit kapacitu o 1000 dalších. Tohle jsou jen některé případy využití projektové a organizační síly eventového odvětví ve prospěch boje proti epidemii.
USA

V Americe existuje více institucí zastřešujících různé typy organizací zabývajících se marketingovou komunikací a event marketingem.

Mezi nimi například Events Industry Council, který zastřešuje 30 členských organizací a 103 500 pracovních míst a 19 500 společností.

I v Americe požaduje tato organizace pomoc od vlády - ve formě “Federal aid package”, který zahrnuje podobné požadavky jako ve Francii nebo u nás.

Chování jednotlivých subjektů v oboru je ale opět trochu jiné.

Přemýšlejí více do budoucna a nepředpokládají, že by eventový obor zůstal stejný jako doposud. Jako cestu, aby se chytili ve světě “po krizi”, by se podle amerického názoru měli stát z evenťáků “masteři v komunikaci a ve spolupráci napříč obory”, kteří jsou schopni využít jak digitální, tak live nástroje, zaručit bezpečnost, zaujmout a zvýšit tak hodnotu akcí na maximum použitím přesvědčivého obsahu a kombinací technologických a prostorových nástrojů.

Zajímavý nápad na přizpůsobení eventů nové světové situaci je například metoda“hub and spoke”, kde je centralizovaná akce-event (hub) připojena k řadě menších decentralizovaných akcí (paprsků), každý s podsouborem cílů akce. Znamená to tedy spojení více menších entit - například mezinárodní event pro 3000 lidí organizovaný na 30 místech s jedním propojením a možnou interakcí přes online most. Tedy více menší shromáždění orientovaných do jednoho bodu.

Toto řešení by organizátorům akcí umožnilo připravit event pro požadovaný počet lidí, ale při zachování bezpečnostních norem - alespoň do té doby, než se situace stabilizuje do normálu.

Pro shrnutí, obor marketingové komunikace a pořádání eventů, společenských akcí, je primárně o vyvolávání emocí. Je jasné, že event marketing jako takový bude touto krizí jistě hodně ovlivněný, ale face - to - face setkávání je podstatou lidských vztahů a vždycky bude.

Přístup v zahraničí je jistě více postavený na fungování “společně” a vzájemné podpoře různých úrovních tohoto businessu (klient-dodavatel-partner-zákazník). Ve Francii, Velké Británii i USA je míra solidarity a spolupráce velmi silná. U nás se na tom zatím pracuje, ale přeci jen převládá starost o “vlastní píseček”. Možná se hráči na trhu nyní přesvědčí, jak je důležité udržovat dobré vztahy napříč oborem. Možná se pak v podobné situaci nespustí taková panika, která během několika málo týdnů zapříčiní zánik desítek subjektů a nutnost přeorientovat se na jiný obor pro ty další.

Nepokládáme to. Naopak, vzhlížíme ke světlým zítřkům, připraveni adaptovat se na nové trendy a výzvy, na nový přístup klientů a očekávání jejich zákazníků. Trochu omlácení a s pár šedivými vlasy navíc, ale na druhou stranu silnější a našláplejší, s plno kreativními nápady a inspirací.

Těšíme se na VÁS!

Vaši Extroverti


24 views0 comments

Comments


bottom of page