top of page

 Školení a Workshopy

Semináře, workshopy a training (školicí) akce - často používané v B2B marketingových strategiích - jsou jedna nebo více vzdělávacích přednášek, kde se mohou účastníci setkat s praktickými zkušenostmi z daného oboru, seznámit se s firemní kulturou a ztotožnit se s korporátní identitou.

Nejen jako nástroj firemní komunikace mohou být tyto akce pro účastníky velmi důležité - z pohledu získání různých typů certifikátů, osvědčení a také z pohledu setkávání se mezi sebou a sdílení zkušeností z oboru.

Firemní školení není  jen o poskytování cenných nebo exkluzivních informací, umožněte svému publiku dobře zorganizovanou školící akcí prostor pro vytváření kontaktů, pro diskuze a učení se novým věcem „hravým způsobem“ ...

Od návrhu konceptu až po realizaci zajistíme všechny potřebné části vaší tréninkové akce - technické zázemí, ozvučení, catering, dekorace, vybavení, moderátora, zábavný program, netradiční zážitky, atd. - tak, aby to prostě dávalo smysl, tak, aby si Vás účastníci vážili.

 

příklady

bottom of page