top of page

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Extroverts s.r.o.  pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1.        TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

1.1.    Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Extroverts s.r.o. se sídlem Hvězdářská 512/4, Praha 5, 159 00, identifikační číslo: 03118134, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 227716 vedená u Městského soudu v Praze  (dále jen „správce“).

1.2.     Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Drtinova 10, 4. patro, Praha 5, 150 00, adresa elektronické pošty lenka@extroverts.cz, telefon +420 776 788 266

1.3.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2.       PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1.    Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1.    Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4.       DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

4.1.    Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10let od data poskytnutí souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5.       DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1.     Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce, osoby (doručovatelské společnosti) podílející se na dodání zboží/služeb a osoby zajišťující pro správce technické služby, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2.    Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.       PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

6.1.    Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.    Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním požadavku na lenka@extroverts.cz nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení v zápatí kteréhokoli mailu.

6.3.    Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.    Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

7.     PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

7.1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť 

7.3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

8.1.     Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8. 2.     S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

8.3.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2020.

bottom of page